<ins id="777xh"><span id="777xh"><var id="777xh"></var></span></ins>
<menuitem id="777xh"></menuitem>
<var id="777xh"></var><var id="777xh"><span id="777xh"><menuitem id="777xh"></menuitem></span></var>
<var id="777xh"></var>
<var id="777xh"></var>
<ins id="777xh"><span id="777xh"></span></ins>
<cite id="777xh"></cite>
 
 
 
W四?/span> 上一版:W三?/a>
下一版:?
版面D 下蝲    
 W一?/a>
 W二?/a>
 W三?/a>
 W四?/a>
您的位置Q?a href="/NewsPaper/index.htm" separator=" &gt; ">首页 > 电子期刊 > 电子期刊Q第43期) > W四?/a>
青春拂晓 梦想赯
发表日期Q?017-06-28 览ơ数Q?stl:analysis type="PageView" scope="Page" style="Number" isDynamic="true"> 【字? ?/A> ?/A> ?/A> ? ?a href="javascript:window.close();" style="color: #f79201;">关闭?/div>

姓名Q张?/span>  

学院Q文学与传媒学院  

专业Q汉语言文学  

考取院校Q南昌大?/span>--211姓名Q陈梓翔  

学院Q胦会学?/span>  

专业Q会计学  

录用单位Q云南省昆明市五华区国税局


姓名Q刘阳

学院Q文学与传媒学院  

专业Q法?/span>  

创办企业Q河南省学实教育有限公司姓名Q靳涛涛  

学院Q文学与传媒学院  

专业Q汉语言文学  

考取院校Q东华大?/span>--211姓名Q杜如霞  

学院Q胦会学?/span>  

专业Q胦务管?/span>  

录用单位Q中原银行安阛_?/span>  姓名Q杨? 

  学院Q文学与传媒学院  

  专业Q汉语言文学  

  考取院校Q郑州大?/span>--211

                                                                       姓名Q马卿  

                                                                      学院Q文学与传媒学院  

                                                                        专业Q汉语言文学   1. 考取院校Q华南理工大?/span>--985


  8 姓名Q张梦珂  

  学院Q文学与传媒学院  

  专业Q法?/span>  

  考取院校Q西北大?/span>--211

  姓名Q张春燕  

  学院Q航I工E学?/span>  

  专业Q空中乘?/span>  

  录用单位Qv南航I公?/span>  姓名Q丁琌  

  学院Q美术学?/span>  

  专业Q美术学  

  考取院校Q西北大?/span>--211


 1. 姓名Q曹忍忍  

  学院Q胦会学?/span>  

  专业Q会计学  

  考取院校Q云南大?/span>--211


  姓名Q胡艌  

  学院Q航I工E学?/span>  

  专业Q空中乘?/span>  

  录用单位Qv南航I公?/span>


  姓名Q苑明珠  

  学院Q经与理学院  

  专业Q行政管理(专升本)  

  考取院校Q福州大?/span>--211
 2. 姓名Q禹ƣ欣  

  学院Q外国语学院  

  专业Q英?/span>  

  考取院校Q西北大?/span>--211


  姓名Q翟书红  

  学院Q外国语学院  

  专业Q英?/span>  

  录用单位Q安阛_?/span>


  姓名Q朱陈林  

  学院Q外国语学院  

  专业Q英?/span>  

  考取院校Qg边大?/span>--211 1. 姓名Q冯?/span>  

  学院Q徏{工E学?/span>  

  专业Q数学与应用数学  

  考取院校Q云南大?/span>--211


姓名Qn攚w  

学院Q文学与传媒学院  

专业Q汉语国际教?/span>  

考取院校Q云南大?/span>--211
 1. 姓名Qn东银  

  学院Q胦会学?/span>  

  专业Q会计学  

  录用单位Q中国农业银行股份有限公司河南省分行

 2. 22姓名Q李? 

 3. 学院Q外国语学院  

 4. 专业Q英?/span>  

 5. 考取院校Q济南大?/span>


 1. 姓名Qn慧洁  

  学院Q外国语学院  

  专业Q英?/span>  

  考取院校Q长安大?/span>--985 2. 姓名Q常?/span>

  学院Q胦会学?/span>

  专业Q会计专升本1501?/span>

  考取院校Q华北水利水电大?/span>
 1. 姓名Q?/span>许晓?/span>

   学院Q胦会学?/span>

   专业Q?/span>会本1302?

   录用单位Q?/span>鹤壁市社会保险事业管理局
  姓名Q徐?/span>  

  学院Q胦会学?/span>  

  专业Q会计学  

  考取院校Q东华理工大?/span>


  姓名Q申?/span>  

  学院Q经与理学院  

  专业Q国际经与贸易Q专升本Q?/span>  

  录用单位Q安阛_?/span>


  姓名Q王真月  

  学院Q徏{工E学?/span>  

  专业Q城乡规?/span>  

  考取院校Q北京徏{大?/span>


上一:?br/> 下一:?